Erkende kwaliteit

Tijdens de begeleiding leer je op speelse wijze uiting te geven aan je (on)bewuste gevoelens en innerlijke processen zodat heling kan plaatsvinden. 
 
 Je ontvangt:

·        Gebruik van materialen en technieken
·        Toepassen van creatieve therapie
·        Interpreteren van creatieve uitingen
·        Duiden en oplossen van pijnpunten
 
De Creatieve Therapie biedt volop ruimte aan je eigen ontwikkeling. De feedback die je krijgt geeft je gedegen inzicht in jouw eigen innerlijke processen. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook bevrijdend ... 
 
 Neem voor nadere informatie en/of afspraken met mij telefonsich contact op:
 Bert Grimmerink       06-19469939